Stawiamy na prosty skład!

Stawiamy na prosty skład!

“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Materiał opracowany przez Konsorcjum P.P.H.U. Kawiks Karol Chachulski, Wincenty Chachulski Sp. J. oraz Vega Dry Sp. z.o.o.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji:
Promocja produktów wytwarzanych przez grupę producentów (BOCZEK NATURALNIE DOBRY, KIEŁBASA SCHABOWA NATURALNIE DOBRA, KIEŁBASA NATURALNIE DOBRA, PARÓWCZAKI NATURALNIE DOBRE, KABANOSIKI NATURALNIE DOBRE, SZYNKA NATURALNIE DOBRA, SCHAB NATURALNIE DOBRY, PASZTET NATURALNIE DOBRY, PARÓWKI Z SZYNKI NATURALNIE DOBRE, ŁOPATKA WIEPRZOWA NATURALNIE DOBRA, SZYNKA WIEPRZOWA NATURALNIE DOBRA, KASZA GRYCZANA BIAŁA) oraz upowszechnienie wiedzy o tych produktach i systemach jakości, w ramach których te produkty zostały wytworzone (System Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP- kulinarne mięso wieprzowe, wędliny oraz System rolnictwa ekologicznego).

Planowane efekty kampanii:
Zwiększenie rozpoznawalności produktów ujętych w opisie operacji (BOCZEK NATURALNIE DOBRY, KIEŁBASA SCHABOWA NATURALNIE DOBRA, KIEŁBASA NATURALNIE DOBRA, PARÓWCZAKI NATURALNIE DOBRE, KABANOSIKI NATURALNIE DOBRE, SZYNKA NATURALNIE DOBRA, SCHAB NATURALNIE DOBRY, PASZTET NATURALNIE DOBRY, PARÓWKI Z SZYNKI NATURALNIE DOBRE, ŁOPATKA WIEPRZOWA NATURALNIE DOBRA, SZYNKA WIEPRZOWA NATURALNIE DOBRA, KASZA GRYCZANA BIAŁA) wymaga poniesienia nakładów na szeroko pojętą promocję. Dlatego konieczne jest wsparcie na działania pozwalające na dotarcie do odbiorców. W Polsce nadal obserwuje się niski poziom wiedzy na temat istnienia unijnych i krajowych systemów jakości, w ramach których wytwarzane są wysokojakościowe produkty. W rezultacie utrzymuje się niski popyt na te produkty. Działania informacyjne i promocyjne opisane w niniejszym opisie operacji skierowane są do konsumentów (grupa docelowa: osoby w wieku 30-60 lat, zamieszkałe w miastach powiatowych lub wojewódzkich), w szczególności w celu zapoznania ich z produktami wskazanymi we wniosku o przyznanie pomocy oraz zwrócenia uwagi na specyficzne cechy produktu. Dotarcie do konsumenta ma na celu zwiększenie w zakresie wysokojakościowej produkcji a tym samym wzrost popytu na te produkty.

prosty skład

 • Certyfikat QAFP

  Pasztet Naturalnie Dobry

 • Certyfikat QAFP

  Schab Naturalnie Dobry

 • Certyfikat QAFP

  Szynka Naturalnie Dobra

 • Certyfikat QAFP

  Kabanosiki Naturalnie Dobre

O QAFP

(Quality Assurance for Food Products)

QAFP został opracowany w 2009 roku z inicjatywy Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, organizacji zrzeszającej przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży mięsnej.Założenia Systemu QAFP opracowali naukowcy z wiodących ośrodków akademickich w Polsce we współpracy z praktykami i ekspertami z branży mięsnej.