Dobre i z certyfikatem!

Dobre i z certyfikatem!

Stawiamy na prosty skład!

Stawiamy na prosty skład!

“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Materiał opracowany przez Konsorcjum P.P.H.U. Kawiks Karol Chachulski, Wincenty Chachulski Sp. J. oraz Vega Dry Sp. z.o.o.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

produkty z certyfikatem

 • Certyfikat QAFP

  Kiełbasa biała surowa z szynki premium

 • Certyfikat QAFP

  Kaszanka smakosza

 • Certyfikat QAFP

  Krakowska sucha

 • Certyfikat QAFP

  Kabanosy królewskie

O QAFP

(Quality Assurance for Food Products)

QAFP został opracowany w 2009 roku z inicjatywy Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, organizacji zrzeszającej przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży mięsnej.Założenia Systemu QAFP opracowali naukowcy z wiodących ośrodków akademickich w Polsce we współpracy z praktykami i ekspertami z branży mięsnej.