O QAFP

System Gwarantowanej Jakości Żywności – QAFP (Quality Assurance for Food Products)

został opracowany w 2009 roku z inicjatywy Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, organizacji zrzeszającej przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży mięsnej.

Założenia Systemu QAFP opracowali naukowcy z wiodących ośrodków akademickich w Polsce we współpracy z praktykami i ekspertami z branży mięsnej.

11 grudnia 2009 r. decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, System Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP został uznany za krajowy system jakości żywności. Od tego czasu buduje sieć uczestników Systemu QAFP.

Od początku System QAFP zyskał wsparcie organizacji konsumenckich oraz uznanie najlepszych ekspertów i naukowców na polskim rynku. Długoletnia strategia dla Systemu przewiduje jego udoskonalanie i rozszerzanie na kolejne produkty.

Jakość w systemie QAFP kształtowana jest w całym procesie produkcyjnym „od pola do stołu” , zaczynając od doboru wyselekcjonowanych ras zwierząt, poprzez produkcję, pakowanie, aż po dystrybucję. Na każdym z tych etapów uczestnik Systemu spełnia restrykcyjne wymagania potwierdzone kontrolą niezależnej Jednostki Certyfikującej.

Kupując produkty wytworzone w certyfikowanym Systemie Jakości Żywności QAFP klient otrzymuje gwarancję, że:

– każdy z uczestników procesu produkcyjnego zarówno rolnik (producent świń/drobiu), zakład ubojowy, rozbiorowy czy przetwórczy spełnili restrykcyjne wymagania jakościowe;
– cały proces produkcji „od pola do stołu” można zidentyfikować;
– każdy etap produkcji nadzorowany jest przez niezależny podmiot – jednostkę certyfikującą;
– produkty charakteryzują się wysoką jakością.

System Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP ma oddzielnie skodyfikowane normy dla poszczególnych rodzajów asortymentu. Oddzielne zeszyty branżowe ustalają wymagania dla mięsa wieprzowego, drobiowego oraz wędlin.

Źródło: https://qafp.pl/